Menu

Behovet for Trivsel I Fokus

I en virksomhed er medarbejdernes trivsel, i alle aspekter af deres liv, afgørende for deres indsats og præstationer på arbejdspladsen. Derfor er det afgørende for virksomhedens bundlinje, at der tages hånd om den enkelte medarbejders livstrivsel i sin helhed.

Der kan gøres mange forskellige tiltag i en virksomhed, for at højne trivslen blandt medarbejderne, men intet tiltag vil virke hos alle medarbejdere. Medarbejdere er mennesker, og mennesker er forskellige.

Derfor ender mange velmente forsøg på at fremme trivslen på arbejdspladsen ofte i glemmebogen, og resultatet er endnu dårligere trivsel. Det skyldes det fejlagtige fokus på arbejdspladsen.

Det er nemlig ikke kun på arbejdspladsen, medarbejderne skal trives. De skal trives i deres liv.

Man ser det tydeligt ved statistik, som viser, at kun 15% af alle danske stress-tilfælde, skyldes forhold på arbejdspladsen, mens de resterende 85% er afstedkommet af forhold udenfor arbejdspladsen. Men uanset hvor stressen er opstået, er en stress-ramt medarbejder ineffektiv, og en ulykke, der bare venter på at ske.

Derfor fokuserer Trivsel I Fokus ikke på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, men på deres livstrivsel.

Ved at fremme livstrivslen hos virksomhedens medarbejdere, opnåes en række følgevirkninger:

  • Præstationer forbedres
  • Sygefravær mindskes
  • Team-følelse højnes
  • Arbejdsmiljø forbedres

Det sker fordi medarbejdernes trivsel fremmes i hele deres liv, og ikke kun på arbejdspladsen.

Læs mere om hvordan vi fremmer livstrivslen hos virksomhedens medarbejdere.