Menu

Misbrug

Statistisk set, har hver tiende dansker et for højt forbrug af alkohol. Dertil kommer en række andre misbrug. De fleste små og mellemstore virksomheder oplever således på et tidspunkt problemer, som følge af en medarbejders misbrug.

Konsekvenserne af en medarbejder med et misbrug, kan være svære at specificere.

  • Hvis medarbejderen har kundekontakt, kan hele virksomhedens renomé være på spil.
  • Hvis medarbejderen har med maskiner at gøre, kan han/hun være til stor fare for sig selv og andre.
  • Hvis medarbejderen kører bil i sit job, risikerer han/hun at miste førerretten, og dermed muligheden for at udføre sit job fremadrettet.
  • De opgaver medarbejderen udfører, kan være udført i ringere kvalitet, grundet misbruget.

De færreste små og mellemstore virksomheder, er klar til at håndtere en sådan situation, men det er nødvendigt at håndtere den. Medarbejderen har måske lige netop brug for den håndsrækning, for at komme igang med behandling - og virksomheden har brug for at få afklaret medarbejderens tilstand.

Uanset om henvendelsen kommer fra virksomheden eller misbrugeren selv, yder Trivsel I Fokus en hurtig og akut indsats, for at hjælpe både virksomheden og misbrugeren godt videre i forløbet, bl.a. med indledende terapi. Den hurtige hjælp udgør nemlig ofte forskellen, og sikrer at medarbejderen hurtigst muligt kan blive fri af sit misbrug, og vende tilbage som en medarbejder med livstrivsel.