Menu

Stress

En medarbejder, der er ramt af stress, kan være en særdeles alvorlig og omfangsrig sag, for den ramte medarbejder, såvel som for virksomheden.

De typiske udfordringer, virksomheden står med, i forbindelse med en stress-relateret sygemeldelse, udgøres af:

  • Sygemeldingen falder altid ubelejligt
  • Der skal eventuelt indhentes en vikar, som der skal bruges tid og ressourcer på at lære op
  • Reglerne skal følges
  • Tvivl om forhold omkring løn og ansættelse kan forværre situationen
  • Sygemeldingen er ikke tids-bestemt

Dertil kommer, at den stress-ramte medarbejders situation kan forværres markant, alene af dårlig samvittighed og skyldfølelse, hvis virksomheden ikke udviser tilpas overskud og forståelse for situationens alvor.

Det er de færreste små og mellemstore virksomheder, der er forberedte på at håndtere en sådan situation korrekt. Men hvis virksomheden benytter sig af Trivsel I Fokus, er der hurtig hjælp at hente.

Trivsel I Fokus sætter ind straks efter en henvendelse om sagen, med det formål at tilbyde en hurtig indledende hjælp.

Målet er naturligvis at bekæmpe stress-situationen, og ikke mindst at hjælpe både virksomheden og den stress-ramte medarbejder godt videre i forløbet, således at medarbejderen hurtigst muligt atter kan raskmeldes, og få oparbejdet sin livstrivsel. Derved kan en meget kedelig situation ofte hurtigt vendes til en god, med en glad, velfungerende og højt præsterende medarbejder som resultat.